EU sắp áp dụng chứng nhận kỹ thuật số về COVID-19

Chứng nhận kỹ thuật số về COVID-19 của EU sẽ có hiệu lực từ ngày 1.7. Ảnh: EU
Chứng nhận kỹ thuật số về COVID-19 của EU sẽ có hiệu lực từ ngày 1.7. Ảnh: EU
Chứng nhận kỹ thuật số về COVID-19 của EU sẽ có hiệu lực từ ngày 1.7. Ảnh: EU
Lên top