EU sẵn sàng cho kịch bản xấu nhất

Quan hệ giữa Mỹ và EU đã xấu đi kể từ khi Tổng thống Donald Trump gặp các nhà lãnh đạo NATO tại Brussels, tháng 5.2017. Ảnh: Bloomberg
Quan hệ giữa Mỹ và EU đã xấu đi kể từ khi Tổng thống Donald Trump gặp các nhà lãnh đạo NATO tại Brussels, tháng 5.2017. Ảnh: Bloomberg
Quan hệ giữa Mỹ và EU đã xấu đi kể từ khi Tổng thống Donald Trump gặp các nhà lãnh đạo NATO tại Brussels, tháng 5.2017. Ảnh: Bloomberg

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM