EU mở cửa đón khách du lịch Mỹ đã tiêm chủng vào mùa hè năm nay

EU dự kiến mở cửa đón khách du lịch đã tiêm chủng đầy đủ từ Mỹ trong mùa hè năm nay. Ảnh: AFP/Getty
EU dự kiến mở cửa đón khách du lịch đã tiêm chủng đầy đủ từ Mỹ trong mùa hè năm nay. Ảnh: AFP/Getty
EU dự kiến mở cửa đón khách du lịch đã tiêm chủng đầy đủ từ Mỹ trong mùa hè năm nay. Ảnh: AFP/Getty
Lên top