EU mở cửa cho du khách Mỹ và 7 quốc gia, vùng lãnh thổ khác

Một sân bay ở Mỹ. Ảnh: AFP
Một sân bay ở Mỹ. Ảnh: AFP
Một sân bay ở Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top