EU lên tiếng bác bỏ sau khi bị cáo buộc ''chủ nghĩa dân tộc vaccine''

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel bác bỏ cáo buộc cho rằng EU rơi vào "chủ nghĩa dân tộc vaccine". Ảnh: AFP
Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel bác bỏ cáo buộc cho rằng EU rơi vào "chủ nghĩa dân tộc vaccine". Ảnh: AFP
Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel bác bỏ cáo buộc cho rằng EU rơi vào "chủ nghĩa dân tộc vaccine". Ảnh: AFP
Lên top