EU đặt ra các mục tiêu phát triển kỹ thuật số đến năm 2030

Liên minh Châu Âu (EU) Ảnh: Xinhua
Liên minh Châu Âu (EU) Ảnh: Xinhua
Liên minh Châu Âu (EU) Ảnh: Xinhua
Lên top