EU đạt được thỏa thuận quan trọng về khí hậu

Liên minh Châu Âu EU. Ảnh: AFP
Liên minh Châu Âu EU. Ảnh: AFP
Liên minh Châu Âu EU. Ảnh: AFP
Lên top