EU cảnh báo "song dịch" nguy hiểm khi đông về

Quan chức y tế EU cảnh báo "song dịch" cúm và COVID-19 khi đông về. Ảnh: Tân Hoa Xã
Quan chức y tế EU cảnh báo "song dịch" cúm và COVID-19 khi đông về. Ảnh: Tân Hoa Xã
Quan chức y tế EU cảnh báo "song dịch" cúm và COVID-19 khi đông về. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top