EU cảnh báo Mỹ chớ can thiệp quân sự vào Venezuela

Cao uỷ chính sách đối ngoại EU, bà Federica Mogherini. Ảnh: AFP
Cao uỷ chính sách đối ngoại EU, bà Federica Mogherini. Ảnh: AFP
Cao uỷ chính sách đối ngoại EU, bà Federica Mogherini. Ảnh: AFP
Lên top