EU cân nhắc tiêm kết hợp 2 vaccine COVID-19 khác loại

EU chưa đưa ra khuyến nghị tiêm kết hợp 2 loại vaccine COVID-19 khác nhau. Ảnh: AFP
EU chưa đưa ra khuyến nghị tiêm kết hợp 2 loại vaccine COVID-19 khác nhau. Ảnh: AFP
EU chưa đưa ra khuyến nghị tiêm kết hợp 2 loại vaccine COVID-19 khác nhau. Ảnh: AFP
Lên top