Em trai Tổng thống Mỹ Donald Trump qua đời

Robert Trump (tóc trắng ở giữa ảnh), em trai Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã qua đời ngày 15.8. Ảnh: NBC News
Robert Trump (tóc trắng ở giữa ảnh), em trai Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã qua đời ngày 15.8. Ảnh: NBC News
Robert Trump (tóc trắng ở giữa ảnh), em trai Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã qua đời ngày 15.8. Ảnh: NBC News
Lên top