Em gái ông Kim Jong-un trong top 10 người quyền lực nhất Triều Tiên

Bà Kim Yo-jong là người duy nhất ở hàng ghế đầu không phải là uỷ viên Bộ Chính trị hoặc thành viên nội các, và điều này là chưa từng có tiền lệ. Ảnh: Yonhap
Bà Kim Yo-jong là người duy nhất ở hàng ghế đầu không phải là uỷ viên Bộ Chính trị hoặc thành viên nội các, và điều này là chưa từng có tiền lệ. Ảnh: Yonhap
Bà Kim Yo-jong là người duy nhất ở hàng ghế đầu không phải là uỷ viên Bộ Chính trị hoặc thành viên nội các, và điều này là chưa từng có tiền lệ. Ảnh: Yonhap
Lên top