Em gái ông Kim Jong-un cầm gạt tàn cho anh trai hút thuốc

Ông Kim Jong-un hút thuốc trong chặng dừng chân ở ga Nam Ninh. Ảnh: Yonhap/TBS
Ông Kim Jong-un hút thuốc trong chặng dừng chân ở ga Nam Ninh. Ảnh: Yonhap/TBS
Ông Kim Jong-un hút thuốc trong chặng dừng chân ở ga Nam Ninh. Ảnh: Yonhap/TBS
Lên top