Em bé Mỹ được sinh ra từ phôi thai đông lạnh 27 năm trước

Em bé Molly Gibson ở Tennessee, Mỹ, ra đời vào tháng 10.2020 từ phôi thai đông lạnh 27 năm trước. Ảnh: Trung tâm Hiến tặng Phôi Quốc gia
Em bé Molly Gibson ở Tennessee, Mỹ, ra đời vào tháng 10.2020 từ phôi thai đông lạnh 27 năm trước. Ảnh: Trung tâm Hiến tặng Phôi Quốc gia
Em bé Molly Gibson ở Tennessee, Mỹ, ra đời vào tháng 10.2020 từ phôi thai đông lạnh 27 năm trước. Ảnh: Trung tâm Hiến tặng Phôi Quốc gia
Lên top