Em bé đầu tiên ở Anh được chữa thành công bệnh teo cơ tủy sống

Cậu bé Arthur Morgan 5 tháng tuổi ở Anh, được chẩn đoán mắc bệnh teo cơ tủy sống (SMA), thường dẫn đến tê liệt và tử vong trong vòng hai năm. Ảnh: Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS)
Cậu bé Arthur Morgan 5 tháng tuổi ở Anh, được chẩn đoán mắc bệnh teo cơ tủy sống (SMA), thường dẫn đến tê liệt và tử vong trong vòng hai năm. Ảnh: Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS)
Cậu bé Arthur Morgan 5 tháng tuổi ở Anh, được chẩn đoán mắc bệnh teo cơ tủy sống (SMA), thường dẫn đến tê liệt và tử vong trong vòng hai năm. Ảnh: Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS)
Lên top