Em bé Afghanistan sinh trên máy bay Mỹ được đặt tên theo phi cơ

Máy bay quân sự Mỹ. Ảnh: AFP
Máy bay quân sự Mỹ. Ảnh: AFP
Máy bay quân sự Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top