Elon Musk tiếp tục bán 5 tỉ USD cổ phiếu Tesla

Giám đốc điều hành Tesla, Elon Musk. Ảnh: AFP.
Giám đốc điều hành Tesla, Elon Musk. Ảnh: AFP.
Giám đốc điều hành Tesla, Elon Musk. Ảnh: AFP.
Lên top