Elon Musk tiến cử SpaceX sản xuất bộ đồ vũ trụ cho NASA

Kỹ sư NASA thử mẫu thử nghiệm đồ du hành vũ trụ của xEMU năm 2019. Ảnh: NASA
Kỹ sư NASA thử mẫu thử nghiệm đồ du hành vũ trụ của xEMU năm 2019. Ảnh: NASA
Kỹ sư NASA thử mẫu thử nghiệm đồ du hành vũ trụ của xEMU năm 2019. Ảnh: NASA

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top