Elon Musk hé lộ tàu nổi đón tên lửa mới nhất của SpaceX

Tàu nổi không người lái SpaceX: "A Shortfall of Gravitas". Ảnh: Elon Musk
Tàu nổi không người lái SpaceX: "A Shortfall of Gravitas". Ảnh: Elon Musk
Tàu nổi không người lái SpaceX: "A Shortfall of Gravitas". Ảnh: Elon Musk
Lên top