Elon Musk giàu như Bill Gates và Warren Buffett hợp lại

Tài sản Elon Musk lên  230 tỉ USD vào sáng 15.10. Ảnh: AFP
Tài sản Elon Musk lên 230 tỉ USD vào sáng 15.10. Ảnh: AFP
Tài sản Elon Musk lên 230 tỉ USD vào sáng 15.10. Ảnh: AFP
Lên top