Ếch "ma" xuất hiện trên sa mạc sau 80 năm biến mất

Ếch "ma" xuất hiện trên sa mạc ở Chile sau 80 năm biến mất. Ảnh: CNN
Ếch "ma" xuất hiện trên sa mạc ở Chile sau 80 năm biến mất. Ảnh: CNN
Ếch "ma" xuất hiện trên sa mạc ở Chile sau 80 năm biến mất. Ảnh: CNN
Lên top