EAS 11 nhấn mạnh kiềm chế, không làm tăng căng thẳng ở Biển Đông

Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 11 trao đổi về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực trong đó có Biển Đông và tình hình Myanmar. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 11 trao đổi về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực trong đó có Biển Đông và tình hình Myanmar. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 11 trao đổi về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực trong đó có Biển Đông và tình hình Myanmar. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top