Duyên cớ khiến Hà Lan từ chối dữ liệu mới về MH17 từ nhà điều tra Đức

Hà Lan từ chối dữ liệu mới về MH17 khi nhà điều tra Đức đòi công khai. Ảnh: Reuters.
Hà Lan từ chối dữ liệu mới về MH17 khi nhà điều tra Đức đòi công khai. Ảnh: Reuters.
Hà Lan từ chối dữ liệu mới về MH17 khi nhà điều tra Đức đòi công khai. Ảnh: Reuters.
Lên top