Duy trì trật tự quốc tế và thúc đẩy hòa bình tại Châu Á-TBD

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu, khẳng định lập trường của Việt Nam đối với vấn đề Biển Đông. Ảnh: TTXVN
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu, khẳng định lập trường của Việt Nam đối với vấn đề Biển Đông. Ảnh: TTXVN
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu, khẳng định lập trường của Việt Nam đối với vấn đề Biển Đông. Ảnh: TTXVN
Lên top