Bà Bonnie Glaser, Cố vấn cao cấp về Châu Á tại CSIS:

Duy trì biện pháp ngoại giao và pháp lý giải quyết diễn biến phức tạp ở biển Đông

Bà Bonnie Glaser trong buổi trao đổi trực tuyến ngày 27.5. Ảnh chụp màn hình
Bà Bonnie Glaser trong buổi trao đổi trực tuyến ngày 27.5. Ảnh chụp màn hình
Bà Bonnie Glaser trong buổi trao đổi trực tuyến ngày 27.5. Ảnh chụp màn hình
Lên top