Đứt cáp thang máy, 6 người lao như tên bắn 80 tầng

Sự cố đứt cáp thang máy xảy ra ở toà nhà cao 875 North Michigan Avenue cao 100 tầng tại Chicago. Ảnh: Getty Images
Sự cố đứt cáp thang máy xảy ra ở toà nhà cao 875 North Michigan Avenue cao 100 tầng tại Chicago. Ảnh: Getty Images
Sự cố đứt cáp thang máy xảy ra ở toà nhà cao 875 North Michigan Avenue cao 100 tầng tại Chicago. Ảnh: Getty Images

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top