Đường sắt cao tốc Trung Quốc xây ì ạch ở Indonesia đội vốn hàng tỉ đô

Kiểm tra an toàn tại một đường hầm của đường sắt cao tốc Jakarta-Bandung, tháng 2.2020. Ảnh: Dự án đường sắt cao tốc Jakarta-Bandung
Kiểm tra an toàn tại một đường hầm của đường sắt cao tốc Jakarta-Bandung, tháng 2.2020. Ảnh: Dự án đường sắt cao tốc Jakarta-Bandung
Kiểm tra an toàn tại một đường hầm của đường sắt cao tốc Jakarta-Bandung, tháng 2.2020. Ảnh: Dự án đường sắt cao tốc Jakarta-Bandung
Lên top