Đường sắt cao tốc Lào - Trung Quốc hoàn thành thử nghiệm thần tốc

Tàu Lane Xang chạy trên tuyến đường sắt cao tốc Lào - Trung Quốc đến Lào hôm 16.10. Ảnh: Tân Hoa Xã
Tàu Lane Xang chạy trên tuyến đường sắt cao tốc Lào - Trung Quốc đến Lào hôm 16.10. Ảnh: Tân Hoa Xã
Tàu Lane Xang chạy trên tuyến đường sắt cao tốc Lào - Trung Quốc đến Lào hôm 16.10. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top