TRỢ LÝ NGOẠI TRƯỞNG MỸ DAVID STILWELL:

Đường 9 đoạn phi lý tạo nguy cơ xung đột ở Biển Đông

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ David Stilwell. Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ David Stilwell. Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ David Stilwell. Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ
Lên top