"Dựng tóc gáy" với dự đoán của tình báo Mỹ về thế giới năm 2020

Tài liệu tình báo Mỹ năm 2004 đưa ra những dự báo về thế giới năm 2020. Ảnh: AFP
Tài liệu tình báo Mỹ năm 2004 đưa ra những dự báo về thế giới năm 2020. Ảnh: AFP
Tài liệu tình báo Mỹ năm 2004 đưa ra những dự báo về thế giới năm 2020. Ảnh: AFP
Lên top