Dung mạo hộp sọ 8.000 tuổi qua lăng kính của công nghệ tái tạo 3D

Khuôn mặt của hộp sọ 8.000 tuổi được tái tạo bằng công nghệ 3D. Ảnh: Live Science.
Khuôn mặt của hộp sọ 8.000 tuổi được tái tạo bằng công nghệ 3D. Ảnh: Live Science.
Khuôn mặt của hộp sọ 8.000 tuổi được tái tạo bằng công nghệ 3D. Ảnh: Live Science.
Lên top