Đụng độ biên giới Trung - Ấn mới nhất tại hồ băng ở độ cao trên 4.200m

Chiến đấu cơ Ấn Độ bay qua Leh, thủ phủ của Ladakh hôm 25.6 sau đụng độ biên giới Trung - Ấn. Ảnh: AFP.
Chiến đấu cơ Ấn Độ bay qua Leh, thủ phủ của Ladakh hôm 25.6 sau đụng độ biên giới Trung - Ấn. Ảnh: AFP.
Chiến đấu cơ Ấn Độ bay qua Leh, thủ phủ của Ladakh hôm 25.6 sau đụng độ biên giới Trung - Ấn. Ảnh: AFP.
Lên top