Đụng độ biên giới Trung-Ấn có thể dẫn tới cuộc chiến không chủ ý

Đụng độ biên giới Trung-Ấn có nguy cơ dẫn đến một cuộc chiến không chủ ý. Ảnh: AP
Đụng độ biên giới Trung-Ấn có nguy cơ dẫn đến một cuộc chiến không chủ ý. Ảnh: AP
Đụng độ biên giới Trung-Ấn có nguy cơ dẫn đến một cuộc chiến không chủ ý. Ảnh: AP
Lên top