Đụng độ biên giới Trung - Ấn: Cáo buộc mới nhất từ 2 bên

Một con đường dọc theo hồ Pangong Tso ở khu tự trị Tây Tạng. Vụ đụng độ biên giới Trung - Ấn mới nhất xảy ra ở bờ phía nam của Pangong Tso. Ảnh: Getty.
Một con đường dọc theo hồ Pangong Tso ở khu tự trị Tây Tạng. Vụ đụng độ biên giới Trung - Ấn mới nhất xảy ra ở bờ phía nam của Pangong Tso. Ảnh: Getty.
Một con đường dọc theo hồ Pangong Tso ở khu tự trị Tây Tạng. Vụ đụng độ biên giới Trung - Ấn mới nhất xảy ra ở bờ phía nam của Pangong Tso. Ảnh: Getty.
Lên top