Dùng biện pháp phủ đầu, Hàn Quốc nỗ lực ổn định COVID-19 trong 4 tuần

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun (thứ hai từ phải) trong cuộc họp chỉ đạo chống dịch COVID-19 ngày 24.2.2020. Ảnh: Yonhap
Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun (thứ hai từ phải) trong cuộc họp chỉ đạo chống dịch COVID-19 ngày 24.2.2020. Ảnh: Yonhap
Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun (thứ hai từ phải) trong cuộc họp chỉ đạo chống dịch COVID-19 ngày 24.2.2020. Ảnh: Yonhap
Lên top