Dựng biên giới giả lừa người nhập cư vào Châu Âu và cái kết đắng

Biên giới giả gần biên giới Nga - Phần Lan. Ảnh: BBC
Biên giới giả gần biên giới Nga - Phần Lan. Ảnh: BBC
Biên giới giả gần biên giới Nga - Phần Lan. Ảnh: BBC
Lên top