Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đức yêu cầu dân trữ lương thực đủ 10 ngày phòng bị tấn công