Đức vượt mốc 100.000 người chết vì COVID-19

Một cơ sở điều trị COVID-19 của Đức. Ảnh: AFP.
Một cơ sở điều trị COVID-19 của Đức. Ảnh: AFP.
Một cơ sở điều trị COVID-19 của Đức. Ảnh: AFP.
Lên top