Đức trở thành vùng dịch COVID-19 mới nhất ở Châu Âu

Bộ Y tế và Bộ Nội vụ Đức họp bàn về dịch COVID-19 ở Berlin. Ảnh: AFP
Bộ Y tế và Bộ Nội vụ Đức họp bàn về dịch COVID-19 ở Berlin. Ảnh: AFP
Bộ Y tế và Bộ Nội vụ Đức họp bàn về dịch COVID-19 ở Berlin. Ảnh: AFP
Lên top