Đức tổ chức sự kiện âm nhạc tìm hiểu cách lây truyền SARS-CoV-2

Một góc bệnh viện dã chiến, trung tâm điều trị Jaffestrasse Corona ở Berlin, Đức hôm 20.8. Ảnh: AFP.
Một góc bệnh viện dã chiến, trung tâm điều trị Jaffestrasse Corona ở Berlin, Đức hôm 20.8. Ảnh: AFP.
Một góc bệnh viện dã chiến, trung tâm điều trị Jaffestrasse Corona ở Berlin, Đức hôm 20.8. Ảnh: AFP.
Lên top