Đức tiêm vaccine COVID-19 liều 3 từ tháng 9

Đức có kế hoạch về tiêm vaccine COVID-19 liều 3 cho người dân. Ảnh: AFP
Đức có kế hoạch về tiêm vaccine COVID-19 liều 3 cho người dân. Ảnh: AFP
Đức có kế hoạch về tiêm vaccine COVID-19 liều 3 cho người dân. Ảnh: AFP
Lên top