Đức nguy cơ mất kiểm soát nếu không kịp thời ngăn chặn COVID-19

Dịch bệnh COVID-19 ở Đức hiện đang trong giai đoạn nguy cấp. Ảnh: AFP
Dịch bệnh COVID-19 ở Đức hiện đang trong giai đoạn nguy cấp. Ảnh: AFP
Dịch bệnh COVID-19 ở Đức hiện đang trong giai đoạn nguy cấp. Ảnh: AFP
Lên top