Đức: Lý do tỉ lệ tử vong COVID-19 thấp nhất trong 10 nước ảnh hưởng nặng nề

Người dân ở bờ sông Main, Frankfurt trong thời gian Đức phong tỏa một phần đất nước vì COVID-19. Ảnh: Kai Pfaffenbach/Reuters
Người dân ở bờ sông Main, Frankfurt trong thời gian Đức phong tỏa một phần đất nước vì COVID-19. Ảnh: Kai Pfaffenbach/Reuters
Người dân ở bờ sông Main, Frankfurt trong thời gian Đức phong tỏa một phần đất nước vì COVID-19. Ảnh: Kai Pfaffenbach/Reuters
Lên top