Đức lạc quan về khả năng nghiên cứu vaccine chống COVID-19

Nhân viên Philipp Hoffmann, thuộc công ty dược phẩm sinh học CureVac, trình diễn quy trình nghiên cứu vaccine chống COVID-19 tại một phòng thí nghiệm ở Tuebingen, Đức. Ảnh: Reuters
Nhân viên Philipp Hoffmann, thuộc công ty dược phẩm sinh học CureVac, trình diễn quy trình nghiên cứu vaccine chống COVID-19 tại một phòng thí nghiệm ở Tuebingen, Đức. Ảnh: Reuters
Nhân viên Philipp Hoffmann, thuộc công ty dược phẩm sinh học CureVac, trình diễn quy trình nghiên cứu vaccine chống COVID-19 tại một phòng thí nghiệm ở Tuebingen, Đức. Ảnh: Reuters
Lên top