Đức khuyến nghị quan trọng với vaccine COVID-19 AstraZeneca

Các nhà khoa học Đức cho biết không khuyến nghị sử dụng vaccine AstraZeneca cho nhóm tuổi trên 65. Ảnh: AFP
Các nhà khoa học Đức cho biết không khuyến nghị sử dụng vaccine AstraZeneca cho nhóm tuổi trên 65. Ảnh: AFP
Các nhà khoa học Đức cho biết không khuyến nghị sử dụng vaccine AstraZeneca cho nhóm tuổi trên 65. Ảnh: AFP
Lên top