Đức kết luận sơ bộ nguyên nhân Đại sứ tại Trung Quốc đột tử

Đại sứ Đức tại Trung Quốc Jan Hecker. Ảnh: GT/Getty
Đại sứ Đức tại Trung Quốc Jan Hecker. Ảnh: GT/Getty
Đại sứ Đức tại Trung Quốc Jan Hecker. Ảnh: GT/Getty
Lên top