Đức hủy lễ hội bia Oktoberfest lớn nhất vì đại dịch COVID-19

Lên top