Đức góp thêm 1,8 tỉ USD cho cuộc chiến chống COVID-19

Đức đóng góp khoảng 1 tỉ Euro cho cơ chế COVAX. Ảnh: ĐSQ Đức
Đức đóng góp khoảng 1 tỉ Euro cho cơ chế COVAX. Ảnh: ĐSQ Đức
Đức đóng góp khoảng 1 tỉ Euro cho cơ chế COVAX. Ảnh: ĐSQ Đức
Lên top