Đức đưa tàu chiến tới Biển Đông lần đầu tiên sau 20 năm

Khinh hạm Bayern lớp Brandenburg của Đức sẽ đi qua Biển Đông. Ảnh: Hải quân Đức
Khinh hạm Bayern lớp Brandenburg của Đức sẽ đi qua Biển Đông. Ảnh: Hải quân Đức
Khinh hạm Bayern lớp Brandenburg của Đức sẽ đi qua Biển Đông. Ảnh: Hải quân Đức
Lên top