Đức dỡ bỏ hạn chế do COVID-19 với khách du lịch từ đầu tháng 7

Đức dỡ bỏ hạn chế do COVID-19 với khách du lịch từ đầu tháng 7. Ảnh: AFP
Đức dỡ bỏ hạn chế do COVID-19 với khách du lịch từ đầu tháng 7. Ảnh: AFP
Đức dỡ bỏ hạn chế do COVID-19 với khách du lịch từ đầu tháng 7. Ảnh: AFP
Lên top